Exemple de poluanti ai aerului

Autoritățile publice COMPETENTE asigură comunicarea regulată către public a informațiilor actualizate privind concentrațiile ambientale de poluanți, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi. Poluarea aerului poate să afecteze Zona Superioară a atmosferei, numită stratosferă. Troposfera (de la Cuvântul grecesc: Tropos ꞊ agitat) este stratul Interior la contactul cu suprafaţa pământului. Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. Se pot folosi de la lisse Alte metode Dacă se demonstrează că rezultatele acestora sunt echivalente cu cele ALE metodelor prevăzute la lit. Mi-am ales această temă pentru că în judeţul meu Sitiera o fabrică producătoare de ÎNGRĂŞĂMINTE CHIMICE PE bază de Azot, dăunătoare lumii înconjurător. De regulă, aceste PULBERI conţin şi substanţe active, Care generează un proces de îmbolnăvire a plămânilor similaire celuJe cauzat de fumat sau de îmbătrânire. Valori mari ALE poluanților DIN AER au mai fost raportate și la Alte stații DIN oraş. Carbonique de Azot-efectele expunerii îndelungate la o cantitate sporita de carbonique de Azot constau în scaderea funcţiilor normale ALE plamânului şi Creşterea posibilitaţii Dezvoltarii unor probleme respiratorii. Pentru dioxidul de Azot, particule în suspensie, benzène și monoxidul de Carbon: numărul trebuie să includă cel puţin o stație de monitorizare de fond Urban și o stație de trafic, Cu condiția să nu crească astfel numărul punctelor de prelevare. Același raport precizează că femeile însărcinate expuse aerului poluat sunt susceptibile să nască prematur, iar Copiii să aibă o greutate mai Mică destept CEA normală. Déterminarea incertitudinii măsurărilor de calitate a aerului PE perioada de mediere. După mai multe campanii de conștientizare a surselor de poluare a aerului, Firma poloneză a reușit să amplaseze aproape 2000 de senzori în propria țară, și EA una dintre cele mai poluate DIN Uniunea Europeană.

Poluarea lumii ambiant, Editura Tehnică, Bucureşti, 1978 4. Prelevarea aleatorie de Probe trebuie să fie distribuită uniforme PE toată perioada anului pentru a Evita obținerea unor rezultate incorecte. Aceste rapoarte cuprind Informații privind nivelurile Care depășesc Valorile-limită, Valorile-ţintă, obiectivele PE Termen Lung, pragurile de informare și cele de alertă pentru perioadele de mediere corespunzătoare. Există foarte multe uZine Care poluează cu cantităţi foarte mari de noxe şi PULBERI foarte nocive oamenilor şi lumii înconjurător. Un Alt obiectiv este facilitarea înțelegerii proceselor de Formare ALE ozonului și de dispersie a substanţelor precursoare ale acestuia, precum și Aplicarea modelelor fotochimice. Buchman, a. se consideră că un Prag de Coruptia a fost depășit Dacă a fost depășit în cel puțin 3 DIN CEI 5 Ani anteriori.

This entry was posted in Uncategorized by Chris. Bookmark the permalink.

Comments are closed.